ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Δεξί «κλικ» πάνω στην εικόνα
 2. Αποθήκευση εικόνας ως…

 

ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΩ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 1. Επιλέγω το κείμενο
 2. Δεξί «κλικ» πάνω στο επιλεγμένο κείμενο à Αντιγραφή
 3. Ανοίγω το WORD (ή οποιαδήποτε άλλο επεξεργαστή κειμένου)
 4. Δεξί «κλικ» à Επικόλληση

 

ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 1. Μενού «ΑΡΧΕΙΟ» à Αποθήκευση ως…

 

ΠΩΣ «ΚΑΤΕΒΑΖΩ» ΑΡΧΕΙΟ

 1. Δεξί κλικ πάνω στον δεσμό (στο σημείο της ιστοσελίδας που με παραπέμπει προς αυτό το αρχείο)– Αποθήκευση προορισμού ως…

 

ΠΩΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΖΩ ΑΡΧΕΙΟ

Τα αρχεία της ιστοσελίδας που αποθηκεύσαμε π.χ. στον σκληρό μας δίσκο ακολουθώντας τις οδηγίες της προηγούμενης ενότητας, αν έχουν επέκταση «Zip» θα πρέπει να τα αποσυμπιέσω :

1.    Δεξί κλικ πάνω στο αρχείο με επέκταση zip  à  Winzip à  Extract to folder ……. (3hη επιλογή)

Έτσι δημιουργείται φάκελος που έχει το ίδιο όνομα με το συμπιεσμένο αρχείο και περιεχόμενο αρχεία αποσυμπιεσμένα.

 

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΩ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ

 1. Κλικ πάνω στο εργαλείο «ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ». (Εμφανίζεται έτσι το υποπαράθυρο των αγαπημένων μου διευθύνσεων).
 2. Στο υποπαράθυρο των αγαπημένων μου διευθύνσεων, κλικ στο κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ».
 3. Κάνω «κλικ» (δείχνω) τον φάκελο των αγαπημένων που μέσα του θέλω να καταχωρήσω την διεύθυνση αυτή.
 4. OK

 

ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΩ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΈΝΩΝ ΜΟΥ

1.       Κλικ πάνω στο εργαλείο «ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ». (Εμφανίζεται έτσι το υποπαράθυρο των αγαπημένων μου διευθύνσεων).

2.       Στο υποπαράθυρο των αγαπημένων μου διευθύνσεων, κλικ στο κουμπί «ΟΡΓΑΝΩΣΗ».

3.       «Κλικ» στο κουμπί της εντολής που θέλω να εκτελέσω

3.1.     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ για να  δημιουργήσω φάκελο ( α) πατώ το κουμπί «Δημιουργία» β) Δίνω το όνομα του φακέλου)

3.2.    ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ για να αλλάξω το όνομα ενός φακέλου (α) επιλέγω τον φάκελο β) πατώ το κουμπί «μετονομασία» γ) Δίνω το νέο όνομα του φακέλου)

3.3.    ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ για να μετακινήσω μια υπάρχουσα καταχώρηση σε έναν φάκελο (α) Επιλέγω την διεύθυνση β) Πατώ το κουμπί «Μετακίνηση σε φάκελο» γ) Επιλέγω τον φάκελο προορισμού δ) ΟΚ)

3.4.   ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ για να διαγράψω φάκελο ( α) Επιλέγω τον φάκελο β) Πατώ το κουμπί «Διαγραφή» γ) Ναι για επιβεβαίωση)